Σ΄αυτό το ιστολόγιο θα διαβάσετε εκτός των άλλων και την ιστορία του χωριού Αραχναίο που βρίσκεται στο Νομό Αργολίδας.Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Περιεχόμενο Ελληνοκρατίας

"...δει, ούν, τους νέους και περί πολιτικών άπτεσθαι πραγμάτων και περί εξουσιών αγωνίζεσθαι, εί έχουσι τα προς τούτο χαρίσματα" (Μέγας Βασίλειος)

"... ός δ΄ αν στασιάζουσης της πόλεως, μηδεμιάς των μερίδων τα όπλα στη, άτιμος έστω" (Αριστοτέλης)

Όταν η Αγγλία εδολοφονούσε τον Ιωάννην Καποδίστριαν, εκαταργούσε την εθνοσυνέλευσιν των Ελλήνων και μας έφερνε το κοινοβούλιον, έθετεν ταυτοχρόνως και τις βάσεις μιάς εκ νέου δουλείας του Έθνους, η οποία διαρκεί μέχρι σήμερον. Εχώρισαν έτσι και διήρεσαν το έθνος εις αλληλομισούμενες παρατάξεις. Ο Εβραίος πρωθυπουργός της Αγγλίας, Ντισδραέλι, οριοθετούσε τότε και το μέλλον της μεγάλης μας Πατρίδος λέγοντας, «ότι έπρεπε να καταστή η Ελλάς όσον το δυνατόν ολιγότερον επικίνδυνος, το δε έθνος της μικρόψυχον, όπως τα έθνη του Ινδοστάν». (Σήμερον, είμεθα ακριβώς εις το σημείον αυτό). Οι Άγγλοι διήρεσαν το κράτος σε κομμάτια διά τον καλύτερον έλεγχον του, η δε αρχομανία και μωροφιλοδοξία των Ελλήνων εύρισκε καταφύγιον εις το νέον πολιτικοκοινωνικόν σχήμα. Ο βυθός σιγά-σιγά ανήρχετο εις την επιφάνειαν και τα πλέον ταπεινά ένστικτα ετίθεντο εις την υπηρεσίαν των χειροτέρων εχθρών της Πατρίδος.

Όταν αργότερον, μετά τον δεύτερον πόλεμον, οι Άγγλοι παραδίδουν την «ζώνην επιρροής» τους εις τους Αμερικανούς, θα έχουν διαβρώσει τον κρατικόν μηχανισμόν με πράκτορες και προδότες εις μεγάλον βαθμόν. Έτσι, οι Αμερικανοί στρέφονται προς τον στρατόν, τον οποίων τώρα ελέγχουν (σχολές, επιμορφώσεις, μετεκπαιδεύσεις στελεχών) και τον επηρεάζουν σημαντικώς. Παλαιότερον ο στρατός επηρεάζετο από την Αγγλία, είτε άμεσα (1897, 1909, κίνημα 1935) είτε έμμεσα από τα πολιτικά κόμματα, μέσω των οποίων η Αγγλία κατηύθυνε την πολιτικήν και τις τύχες μας. Άγγλοι όμως και Αμερικανοί εκατευθύνοντο από τον διεθνή Εβραϊσμόν, σκοπός του οποίου ήταν και είναι η καταστροφή του Ελληνισμού και του Ελληνικού πνεύματος και της Ορθοδοξίας γενικώτερον. 

Συγχρόνως με τον θάνατον του Καποδίστρια, «μυστικές οργανώσεις» πλημμυρίζουν το κράτος, οι οποίες αγκαλιάζουν πολιτικούς, θρόνο, πλουτοκράτες, πνευματικήν ηγεσίαν, ανωτάτους αξιωματικούς και επισκόπους. Αργότερον, μια ιδεολογία, βγαλμένη από σάπιους εβραϊκούς εγκεφάλους και φερμένη εις την Ελλάδα από τον εβραιοβούλγαρον Αβραάμ Μπεναρόγια, ο κομμουνισμός, θα αποτελέση μαζί με όλα τα ανωτέρω, τον κυριότερον αντιδραστικόν πυρήνα «ξεπατώσεως» κάθε Ελληνικού. Η δημιουργία μιας εκφυλισμένης, πρόστυχης και ακαλαίσθητης «πνευματικής τάξεως» με έκφρασιν της την βοϊδοκοινωνίαν της Ακαδημίας Αθηνών, θα σκεπάση και το τελευταίον φως επάνω από τον δύσμοιρον αυτόν τόπον. Μαέστρος και ενορχηστρωτής της κάθε μας δυστυχίας, ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Εν γνώσει του επραγματοποιήθη το κάθε έγκλημα εις βάρος της Ελλάδος. Ο ίδιος προώθησε και υπέθαλψε τις «ατυχίες» μας, οργάνωσε τις συμφορές μας και συνήργησε εις τις φοβερές προδοσίες από τις οποίες μόνον ο Ελληνικός λαός επλήγετο.

Τόσα χρόνια κάθε πολιτικόν κόμμα που βγαίνει εις την επιφάνεια είναι δοτό έξωθεν και κατευθυνόμενον. Οι άνθρωποι του «δικοί τους», όχι δικοί μας. Πάντα, ναι ΠΑΝΤΑ, θα συμβαίνει το ίδιο. Και ο λαός βουτηγμένος εις την παραπληροφόρησιν και εις το εθνοκτόνον ψέμα, ανεξήγητα ακολουθεί. Γιατί; Διότι κάθε κόμμα ή κίνημα δημιουργείται από τις ίδιες «υπηρεσίες», τους ίδιους εξαγορασμένους προδότες, έτσι ώστε ο λαός να απογοητεύεται, να μη γνωρίζει που να στραφή και και κυριολεκτικώς ζαλισμένος, αποκαμωμένος, συγχυσμένος, να κτυπιέται ανάμεσα εις τα προκατασκευασμένα κόμματα, εις τους κατασκευασμένους προδότες. Ακόμη και αυτές οι περιθωριακές, ακραίες εξωκοινοβουλευτικές παρατάξεις με τα έντυπα και τις εφημερίδες τους, εις το δεξιόν, εθνικόν, αριστερόν, κομμουνιστικόν, αναρχικόν κ.λ.π., χώρο, κι’ αυτές ακόμη, εις την συντριπτικήν τους πλειοψηφίαν, είναι δημιούργημα του πονηρού κατεστημένου, ώστε να ελέγχη τις ακραίες κοινωνικές ομάδες, μη τυχόν ξεκινήση από εκεί η μεγάλη επανάστασις, η ανάταξις της μεγάλης μας Πατρίδος εις σχήμα νέον.

Όταν εξέσπασεν ο αγών της εθνεγερσίας, το Ελληνικόν Έθνος ηπλώνετο από την Οδησσόν και Εύξεινον Πόντον, μέχρι τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Αφ’ ότου εγίναμε κράτος «ελεύθερον», οδηγούμεθα ως έθνος, εις συνεχή συρρίκνωσιν. Σιγά-σιγά το κράτος εκατάστρεψε το έθνος. Χρόνια τώρα, ενάμισυ αιώνα, ευκαιρίες εχάθησαν, αναφαίρετα εθνικά δίκαια απεμπολήθησαν, το ψέμα θριαμβεύει και η αρετή χάνεται. Σαν φυλή μας έμεινεν το παράπονον για την κατάντια μας, η πίκρα για τις προδοσίες εις βάρος μας, το όνειρον για μια Ελλάδα μεγάλη και πάλι, που ποτέ δεν πραγματοποιείται. Γενεές Ελλήνων έρχονται και φεύγουν με την ίδια πίκρα εις την ψυχήν και αφήνοντας εις τα παιδιά τους έναν κόσμον χειρότερον απ’ αυτόν που βρήκαν. Αίμα Ελληνικόν χύνεται άφθονον και τα αποτελέσματα μικρότερα από τα οφειλόμενα. Ελπίζουμε εις ηγέτας για να προδοθούμε κατόπιν, για να ελπίσουμε πάλι και πάλι να προδοθούμε. Σερνόμαστε σαν τα σκουλήκια, πιά, στα βράχια αυτά επάνω της Μεσογείου, που κάποτε ήταν το φως και η δόξα του κόσμου. Και απομείναμε χωρίς γλώσσα, χωρίς παιδεία, χωρίς εθνικόν εγωϊσμόν κι αξιοπρέπειαν, χωρίς γνώσιν της ιστορίας μας, απομείναμε εκεί στο σταυροδρόμι των εθνών θλιβερόν καρναβάλι και περίγελως του κόσμου.

Η εθνεγερσία του 1821 επροδόθηκε! Η ελευθερία που αποκτήσαμε ενοθεύτηκε! Η λαϊκή μας εθνοσυνέλευσις καταργήθηκε και μας επεβλήθη το ξενοκίνητον κοινοβούλιον! Οι παραδοσιακές Ελληνικές μας κοινότητες αλλοιώθηκαν!Το κράτος ερήμαξεν το έθνος!!!

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ... Έχουμε χάσει τον εθνισμόν μας. Η ιστορία μας έχει ανασκολοπισθεί. Τα παιδιά μας αμόρφωτα και ανελλήνιστα. Μια γενεά ετοιμασμένη από τους πολιτικούς για το αυριανό τίποτα. Η θρησκεία μας, ηττοπαθής, αποδιοργανωμένη, εμπαίζεται και ο στρατός ανίκανος και διαλυμένος. Οι σταυροί σπασμένοι και οι σημαίες μας κείνται χαμαί. Η Πατρίδα μας, στην ιδέα σκοτεινών διεθνιστικών οραμάτων, χάνεται. Και οι υπέρ Πατρίδος αγώνες ματαιούνται. Οι νεκροί περιφρονούνται και οι θυσίες και το αίμα τους χλευάζονται. Ο ηρωϊσμός γελοιοποιείται και η ηττοπάθεια, η ομοφυλοφιλία, ο πανηδονισμός, τα ναρκωτικά, η άρνησις σ’ ό,τι εστήριξεν αυτόν τον τόπον, προβάλλονται ως πρόοδος και σύγχρονος τρόπος ζωής. Μας ετοιμάζουν το υπερκράτος της Ευρώπης του τίποτα. Της Ευρώπης των δούλων της «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ», εις μίαν άοσμον και άχρωμον κυβέρνησιν εις τις Βρυξέλλες. Και μετά, η «νέα τάξις πραγμάτων», όπου ο διεθνής εβραϊσμός εις μιάν παγκόσμιον αποχαυνωτικήν αγοράν αγαθών θα μας συντρίψη τελειωτικώς.

Οι Εβραίοι, αφού είδαν ότι το δημιούργημα τους για την κατάκτησιν του κόσμου, ο κομμουνισμός, απέτυχεν, τον εκατήργησαν με το πρόσωπον του Γκορμπατσώφ και τον αντικαθιστούν με τον φιλελευθερισμόν και την καταναλωτικήν κοινωνία. Οι εδώ πράκτορες του εβραϊσμού, πολιτικοί, εκτελώντας το προγραμματισθέν σχέδιον, προκαλούν σύγχυσιν εις τις ιδεολογίες, διασπούν τις κομματικές γραμμές, εναλλάσσονται εις τα πρόσωπα και χρώματα –σύμβολα, προβάλλουν διεθνιστικά σύμβολα ως δήθεν εθνικά (η γελοία σημαιούλα της ΕΟΚ ή ακόμη τα σήματα των ασθενοφόρων αυτοκινήτων του Ε.Σ.Υ. και τα νέα σήματα των παραδοσιακών Ελληνικών τραπεζών), ατονούν και υποβαθμίζουν εθνικές εορτές και επετείους, υπονομεύουν την Ορθοδοξίαν, ρίπτουν το φρόνημα του λαού, λοβεκτομούν την νεότητα εκφαυλοποιώντας την, αποπροσανατολίζουν τον πολίτην από τα καθήκοντά του, προπαγανδίζουν σιχαμερώς το χρηματιστήριον και την αποθησαύρισιν του πλούτου και αποπολιτικοποιούν τον κάθε πατριώτη εις το να μη ασχολείται με την πολιτικήν ως κάτι βρώμικον και με τα «κοινά» ως περιττά. Αυτό το τελευταίον γίνεται, για να μπορεί το σύστημα να προωθή τους ιδικούς του ανθρώπους και ιδιαιτέρως τα παιδιά του, μέσα εις τον πολιτικόν μηχανισμόν των κομμάτων.

Έτσι όμως, αργά σταθερά, αντιληφθήκαμε πως το μόνο που μας απομένει πλέον είναι αυτό που το σύστημα προσπαθεί να μας εμποδίση να κάνουμε, και πως η πολιτική ήταν και παραμένει το μόνο όπλο στα χέρια του Λαού για να προστατεύση τα δίκαια και τα συμφέροντα του! Οργανώσεις, σύλλογοι, αδελφότητες, σύνδεσμοι, συμβούλια και άλλες τέτοιες ουτοπίες, αποπροσανατολίζουν κάθε Έλληνα πολίτην, τον δεσμεύουν (ενίοτε ύποπτα), εν πολλοίς στερούν την παρουσίαν του εις την μαχητικήν πρωτοπορίαν για την δημιουργίαν ενός εθνικολαϊκού πολιτικού φορέως, ανεξαρτήτου και μαχητικού. Διότι μόνον ένας πολιτικός σχηματισμός οδηγεί εις την κατάληψιν της πολιτικής εξουσίας και μόνον όποιος έχει την εξουσίαν διαμορφώνει το κράτος και σώζει το έθνος. Οποιαδήποτε αντίθετη γνώμη είναι ανόητος, επιπολαία, ωφελιμιστική, αντιλαϊκή, προδοτική και ύποπτος. Ας λένε οι δήθεν πατριωτικοί, θρησκευτικοί, πολιτιστικοί κ.λ.π. σύλλογοι ό,τι θέλουν και ας διαμαρτύρονται όσο θέλουν. Οι κυβερνήσεις θα ελέγχουν το κράτος και τους ιδίους, περιφρονώντας τους και λοιδορίζοντάς τους. Όσο για τους αστούς που κρύβουν τα παιδιά τους στα κολλέγια, και βιάζονται να τα εξαποστείλουν εις το εξωτερικόν ή τα παρακινούν να απέχουν από τα πάτρια για να «κοιτάξουν» δήθεν «την δουλειά τους» αφήνοντας τα «κορόϊδα» να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, θα μάθουν ότι μόνον η Πατρίδα ευτυχή, όταν ευτυχούμε όλοι και πως εις τον πόλεμον γλυτώνει εκείνος που δεν αφήνει το όπλον από τα χέρια του.

Το σφάλμα του 1821 δεν θα επανέλθει. Το κράτος θα ανήκη εις αυτούς που αγωνίσθηκαν για να το κατακτήσουν και όχι στους λιμοκοντόρους του αδιαφορισμού και στους ριψάσπιδες ξενοσπουδασμένους, στους κατεργαρέους και «πονηρούς», που εκ των υστέρων θα σπεύσουν να επωφεληθούν από τον ιδικόν μας αγώνα.

Συμπατριώτες ΕΛΛΗΝΕΣ.... Υποστηρίζουμε, ό,τι υβρίζουν οι εχθροί μας. Μαχόμεθα υπέρ όλων εκείνων που μάχονται να καταστρέψουν. Δεν δεχόμεθα τίποτε που να μην είναι Ελληνικόν. Αυτός ο μεγάλος λαός πρέπει να επανεύρη τον εαυτόν του. Την εθνικήν του ταυτότητα. Την πίστιν στις δυνατότητες του. Τον εγωϊσμόν και την αξιοπρέπεια του. Δεν θα ζήσουμε δούλοι όπως οι πατέρες μας. Θα παραδώσουμε στα παιδιά μας μία Ελλάδα όπως την ονειρεύτηκαν όλοι όσοι έδωσαν το αίμα τους και εξαπατήθηκαν. Θα παύσουμε να ζούμε με ενοίκιο στο ίδιο μας το σπίτι. Επιστρέφουμε να πάρουμε την γη που μας ανήκει. Η «Επανάστασις, αυτή που προδόθηκε, αυτή που δεν ήλθε, θα έλθη. Θα σταματήση να κυριαρχή το μαύρο αστέρι του κακού. Το ζητούν οι χιλιάδες των νεκρών, η κάθαρσις για τις προδοσίες, τις ατιμίες και τα σκάνδαλα ενάμισυ αιώνος, τα συμπλέγματα της καταπιέσεως εις την πονεμένην ψυχή 13ων εκατομμυρίων Ελλήνων. Η Επανάστασις θα 'ρθή. Αυτός ο Λαός που σταυρώθηκε και δεν αναστήθηκε, θα εγέρθη. Χωρίς αυτήν, το παρόν είναι ζοφερόν, το κακόν ακλόνητον, το μέλλον αδιανόητον. Η χώρα χρόνια είναι ακίνητη ενώ μπορεί και λαχταρά να περπατήση. Ζούμε διαρκώς εις την ώραν του κενού ενώ πρέπει να αναμετρηθούμε με το πεπρωμένον, να ξερριζώσουμε την μήτραν του καού», να αντικρύσουμε πρόσωπον με πρόσωπον τους καιρούς μας. Εκείνο που μας λείπει είναι η συνειδητοποίησις αυτής της επιταγής και η πραγμάτωσίς της.

Όσοι γενναίοι, όσοι ζωντανοί, όσοι πιστεύουν στον εαυτόν τους ας σπεύσουν στις γραμμές μας. Όποιος πιστεύει στην Πατρίδα του πιστεύει στον εαυτό του. Για Ελευθερία Ισονομία και Ανακάθαρσιν. Για τον Λαόν και την Πατρίδα.

Ζήτω η Λαϊκή Επανάστασις.

http://ellinokratia.blogspot.com/2012/04/blog-post_30.html